Program Detayı ::.

EMEL DEMİRAL: KARADENİZİM FM İDARİ MÜDİRESİ